Obniżone prognozy wzrostu dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmienił prognozy odnośnie wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Obniżył je z 2,4% do 2,25% w bieżącym roku i z 2,1% do 1,75% w roku przyszłym.

Obniżenie prognoz było spowodowane uwzględnieniem większej ilości czynników negatywnych w ogólnym bilansie ryzyka. Przewiduje się, że sytuacja gospodarcza w Europie może w dużej mierze rzutować na sytuację w Polsce, ze względu na liczne powiązania handlowe i finansowe. Tymczasem według licznych prognoz w najbliższym czasie możemy spodziewać się przedłużenia i dalszego pogłębiania spowolnienia gospodarczego w całej Unii.

Jeśli chodzi o aktualną sytuację w Polsce, MFW ocenia ją dość pozytywnie.

W komunikacie fundusz zauważył między innymi, że konsolidacja fiskalna w naszym kraju jest kontynuowana, co stanowi bardzo pozytywną tendencję. Ocenia też, że w najbliższym czasie priorytetem polskiej gospodarki powinno być dążenie do poprawienia stosunku PKB do wielkości długu publicznego, który obecnie wciąż jeszcze pozostawia sporo do życzenia.

Co na to Polacy?

Minister finansów, Jacek Rostkowski oświadczył, że zgadza się z rekomendacjami MFW w sprawie polityki pieniężnej w naszym kraju. Zaznaczył jednak, że spodziewa się, że to nasze prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego okażą się słuszne.