Jakie leki znalazły się na nowej liście refundacji NFZ?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowej listy refundowanych leków: dopisano do niej 76 produktów, podniesiono ceny 495 leków, a 472 spadły. Nowy spis będzie obowiązywać już od 1 września!

Zgodnie z ustawą refundacyjną lista refundowanych medykamentów jest aktualizowana co 2 miesiące i publikowana w formie orzeczenia przez Ministerstwo Zdrowia.

Na nowej liście pojawiło się aż 76 leków, posiadających aktualnie swoje refundowane zamienniki, a dla 5 medykamentów dopisano kolejne wskazania: wczesny rak piersi w I rzucie chemioterapii (dla substancji anastrozolum) i choroba afektywna dwubiegunowa (dla olanzapinum).

Ponadto wynegocjowano niższe ceny zbytu urzędowe dla 99 leków, a dla 2 wprowadzono podwyżkę. Jednak w stosunku do listy z 1 lipca 2012 roku dla 495 produktów spadła kwota, którą musi dopłacić pacjent – od 74,88 zł do 1 grosza. Z kolei za 472 medykamenty pacjent zapłaci więcej – od 115,27 zł do 1 grosza. To nie koniec zmian na liście leków objętych refundacją: ceny detaliczne brutto 941 produktów spadły od 71,73 zł do 1 grosza, a dla 143 wzrosły od 2,21 do 4 groszy. Co więcej, dla prawie setki produktów zanotowano spadek cen zbytu urzędniczego, a tylko dla dwóch wzrosły.

Dopisano do listy także wskazania off-label dla 266 środków medycznych stosowanych w neurologii, a w ramach chemioterapii dodano do leków refundowanych 1 środek zawierający paklitaksel i obniżono ceny zbytu urzędowe 2 produktów.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia trwają wciąż prace nad wprowadzeniem na listę substancji bortezomid, którą leczy się szpiczaka mnogiego u osób z niewydolnością nerek, nowych leków z etanerceptem, temozolomidem i lamiwudyną.