Fundusze unijne 2007-2013 – jak je wydajemy?

Fundusze europejskie to temat, który wciąż jest na czasie. Co zrobić, żeby je pozyskać? Ile pieniędzy przeznaczyła dla nas Unia? Ile z nich możemy jeszcze wykorzystać?

W ramach programów unijnych na lata 2007-2013 Polska otrzymała z Brukseli 67 mld euro, czyli ok. 282 mld zł. Ostateczny termin spożytkowania tych środków upływa w 2015 r., wciąż jeszcze warto więc o nie powalczyć. Podstawą uzyskania dotacji z Unii jest złożenie wniosku, który będzie poprawny pod względem formalnym i merytorycznym.

Chętnych nie brakuje. Ministerstwo rozwoju regionalnego podaje, że od początku 2008 do 19 lutego bieżącego roku wpłynęło 211,4 tys. wniosków spełniających wszystkie wymogi formalne.

W tym okresie 66 782 wnioskodawców zawarło z UE umowy na dotacje. Łącznie opiewają one na kwotę 287,9 mld zł. Blisko 200 mld zł z tej sumy zostanie zrefinansowanych ze środków UE. Część wniosków została już zrealizowana. Na realizacje przedstawionych w nich projektów przeznaczono 452 mld złotych. W kwocie tej są zawarte zarówno środki unijne, jak i krajowe.

Ministerstwo rozwoju regionalnego planuje w tym roku kolejne inwestycje. Chce, by Polska wykorzystała jeszcze 50 mld zł, z czego zdecydowana większość ma być przeznaczona na realizację programu Infrastruktura i Środowisko, największego, w którym uczestniczy Polska.