Emigranci wysyłają do Polski mniej pieniędzy, ale to wciąż kwota zawrotna!

Od kiedy emigracje zarobkowe stały się popularne, coraz więcej Polaków pracujących poza granicami naszego kraju regularnie przesyła rodzinom swoje wypłaty. W 2010 r. łącznie przelali na polskie konta aż 18 mld zł.

To kwota, która ma duży wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Centrum Smitha, pieniądze przesyłane przez emigrantów przyczyniają się do jej rozwoju znacznie bardziej niż pieniądze z inwestycji zagranicznych, a nawet środki z Unii Europejskiej.

dolary

Trzeba jednak zaznaczyć, że największą falę emigracji mamy już za sobą, możemy więc spodziewać się, że również kwoty, które emigranci przesyłają swoim bliskim będą malały.

Wciąż jednak mają one znaczący udział w polskim PKB. Rok temu stanowiły 1,4% PKB. W opracowaniu uwzględniono wyłącznie pieniądze, które wpływają do kraju oficjalnie, szacuje się jednak, że w rzeczywistości ich suma jest znacznie wyższa.

Czy w takim razie emigracje trzeba traktować jako pozytywne zjawisko?

Częściowo tak, ponieważ dzięki nim poprawił się poziom życia wielu polskich rodzin, a nasza gospodarka zyskała kolejny bodziec do rozwoju. Trzeba jednak uwzględnić także fakt, że z powodu emigracji wiele rodzin żyje w ciągłej rozłące, co z pewnością nie wpływa dobrze na relacje, jakie w nich panują. Musimy także liczyć się z odpływem dobrze wykształconych, młodych ludzi, co źle rokuje na przyszłość.