”Biznes 2013” prognozy dyrektorów finansowych

Firma doradcza Deloitte sporządziła raport dotyczący planowanych strategii na nadchodzący rok. W badaniach wzięło udział 89 dyrektorów finansowych największych firm w Polsce.

Jakie mają prognozy? Zdecydowanie pesymistyczne! Analitycy firmy Deloitte, przeprowadzającej badania na temat prognoz dyrektorów finansowych dotyczących 2013 roku, uznali, że to właśnie oni dysponują najbardziej optymalnymi wyobrażeniami o przyszłości, bo na tej podstawie muszą sporządzić przyszłoroczne budżety.

wzrosty

Według autorów raportu jego wyniki to nie tyle prognozy, co zapowiedź dotycząca przyszłego roku w biznesie. A jaka ona jest? Bardziej pesymistyczna niż poprzednie! Przede wszystkim dyrektorzy odpowiedzialni za finanse w spółkach za najważniejszy aspekt w 80% uznali zwiększenie sprzedaży na rynku. Do konieczności redukcji kosztów skłoniło się 70% badanych, gdzie 6 miesięcy wcześniej stanowili oni jedynie połowę ankietowanych. Planowane redukcje są skutkiem spodziewania się nadchodzących kłopotów z zatorami płatniczymi.

Natomiast jako główny problem w przyszłości prawie 50% respondentów wskazało załamanie popytu.Co więcej, dyrektorzy obawiają się też ryzyka narastania presji cenowej, której skutkiem mogą być długoterminowe niekorzystne kontrakty. Raport ukazuje, że dyrektorzy odpowiedzialni za finanse są bardziej pesymistyczni w ocenie kondycji gospodarczej kraju niż makroekonomiści: ma to odzwierciedlenie w ostrożności do podejmowania nowych inwestycji.

Jedynie 22% osób ankietowanych uważa, że nadchodzący rok będzie sprzyjający podjęciu ryzyka. Według Piotra Bujaka, ekonomisty Banku Nordea, te niekorzystne prognozy mogą być samospełniającym się proroctwem, pogłębiającym dekoniunkturę.